skargi do WSA Wzór

Wyświetlono posty wyszukane dla zapytania: skargi do WSA Wzór

Temat: Szansa na sąd administracyjny
(...)Z miast wojewódzkich WSA nie mają tylko Zielona Góra i Kielce. Jeśliby
powstał w Radomiu ośrodek, to może kielczanom byłoby bliżej do nas niż do
Krakowa - mecenas Szlanta.(...)

Pan mecenas Szlanta chyba nie ma pojęcia co się dzieje w Kielcach.
Właśnie dobiegają końca prace remontowe SP 13 przy ul. Prostej, których celem
jest zaadaptowanie budynku dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wykonawcą remontu jest "Mitex".

"Słowo Ludu" 26 luty 2004
www.slowoludu.com.pl/gazeta/cod zienna/2004/II/26/7.pdf
Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-modernizacyjno-
adaptacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach
na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla województwa
świętokrzyskiego
www.uzp.gov.pl/biulety/2004/157 /157_4689.html
Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-modernizacyjno-
adaptacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach
na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla województwa
świętokrzyskiego
www.uzp.gov.pl/biulety/2004/113 /113_3026.html
"Słowo Ludu" 16 grudnia 2003
www.slowoludu.com.pl/gazeta/cod zienna/2003/XII/16/9.pdf
Tak więc Panie mecenasie zapraszam do Kielc... to pogadamy.


Temat: *~* Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej *~*
Miasto Zakopane złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na
wyrok w sprawie uchwały, która zapadła 1 marca zeszłego roku i dotyczyła
wyłączeń z Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej.
Przypomnijmy: 18 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym
unieważnił i wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miasta Zakopanego, uwzględniającej
wyłączenia niektórych terenów z Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. To
efekt zaskarżenia uchwały do WSA przez zakopiańskiego dewelopera Stanisława
Palidra. Problem w tym, że unieważnienie tej uchwały przywraca Park Kulturowy w
jego najbardziej restrykcyjnych granicach, ustanowionych przez radnych 16
listopada 2006 r.

- Głównym zarzutem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego było to, że uchwała
została podjęta bez opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zdaniem sądu
była także nieprecyzyjna we fragmencie dotyczącym granic parku - tłumaczy
Małgorzata Musiał-Fecko, radca prawny Urzędu Miasta Zakopanego. - Wyrok WSA nie
jest prawomocny i w imieniu miasta złożyłam skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.(KOV)

Nei tak sie bedom wodzić po sądak za nase dudki...

Temat: Kiedy trzeba płacić rentę planistyczną?
Kiedy trzeba płacić rentę planistyczną?
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, ze ten obowiązek
powstaje w momencie zbywania nieruchomości w okresie 5 lat od uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego w którym są zapisy podnoszące wartość
tej nieruchomości.
Po upływie 5 lat taki obowiązek wygasa. Ważną cechą renty planistycznej jest
to, że jest to opłata jednorazową i zawsze obowiązuje tylko zbywającego. Dla
porządku dodam, ze wnosi się ją na rzecz gminy... i jej wysokość wylicza
rzeczoznawca majątkowy po sprzedaży.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny odpowiadał na pytanie WSA (Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego) z Krakowa... jak nalezy postepować jeśli nieruchomośc w
nowym planie ma podobną jak w wygasłym przeznaczenie, jednak nie takie same.
Od kiedy liczyć owe 5 lat w ciągu których obowiązuje pobieranie przez gminę
renty planistycznej.
TK podzielił stanowisko Sądu Administracyjnego i orzekł, że Gminy nie mają
prawa pobierać opłat planistycznych na podstawie nowego miejscowego planu,
jeżeli w starym nieruchomość miała takie samo przeznaczenie - taki wyrok
zapadł 9 lutego 2010 r.(P 58/08).

Do wyroku Trybunału bardzo powściągliwie odniósł sie w "Rz" Krzysztof
Urbańczyk, rzeczoznawca majątkowy, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych: Twierdzi, ze sentencja wyroku jest lakoniczna a
problem budzi dalej wiele watpliwości interpretacyjnych... i ze on czeka do
pełnego uzasadnienia tego wyroku. Te wątpliwości naczelnego rzeczoznawcy są o
tyle istotne, że to rzeczoznawcy wyliczają rentę planistyczną.Temat: Wyrok WSA wyrokowi WSA nierówny :(
Wyrok WSA wyrokowi WSA nierówny :(
Jak widać nie każdy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla władz
naszego miasta tak samo ważny. Otóż na stronce www.siemianowice.pl
opublikowano w całości postanowienie WSA dotyczący skargi Rady Rodziców z SP7
w przedmiocie likwidacji tej szkoły (oddalona ze względów formalnych). Szkoda,
że nie opublikowano w podobnej formie uzasadnienia WSA oddalającego skargę
Rady Miasta dotyczącą wygaśnieńcia mandatu prezydenta Szandara. Wydawałoby się
że tu WSA i tam WSA więc znaczenie powinny mieć równorządne - tymczasem jedno
postanowienie jest nagłaśniane a drugie wstydliwie ukrywane - tak jakby sprawy
nie było. Ale cóż, może gdyby strona www.siemianowice.pl siliła się na choć
trochę obiektywizmu trudniej byłoby przekonać radnych do zaskażenia wyroku
dot. prez. Szandara do NSA. Jedna racja, jedna prawda, jeden system - gdzieś
to chyba już słyszałem....Temat: Rzecznik Praw Obyw. zaskarża do WSA Rospudę!
Rzecznik Praw Obyw. zaskarża do WSA Rospudę!
2.12 12:52
RPO: Decyzja ministra środowiska o Rospudzie będzie zaskarżona.
Rzecznik Praw Obywatelskich złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na decyzję ministra środowiska, dotyczącą zgody na
przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy. Skarga trafi
do sądu prawdopodobnie we wtorek. Do skargi zostanie dołączony wniosek o
wstrzymanie wykonania tej decyzji. Budowa nie będzie mogła być kontynuowana,
jeśli WSA wstrzyma jej wykonanie. (ks, PAP)
Temat: Pacyfikacja na Czubach
Propozycje prawne
Dzień dobry!

Bardzo ciekawa i wartościowa wypowiedź.

Proponuję rozważenie następujących działań:
1. Na balkonach można rozwiesić plansze lub transparenty, np. z hasłem: 'Nie korzystam z "Ery" i "Heyah"'. Można także użyć znaczków tych sieci (marek handlowych) i je przekreślać. Nikt osobom protestującym nie może zabronić noszenia znaczka z przekreśloną "Erą" lub przekreśloną nazwą "Heyah" (obie sieci obsługuje PTC).
2. Jeśli się nie mylę, PTC jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Proponuję osobom protestującym skorzystanie z "giełdowych" forów dyskusyjnych i poinformowanie inwestorów o tym, jak przeciwko mieszkańcom wzywa policję jedna ze spółek giełdowych. Ciekawe, czy im wtedy akcje pójda w górę?
3. Wszyscy zainteresowani z zagrożonego obszaru powinni formalnie - czyli na piśmie - zgłosić swoje uczestnictwo w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym:
www.wsa.lublin.pl
Być może nie minął jeszcze termin i można złożyć kolejne skargi.
4. Czy w skardze do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) był zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej (zaskarżonych) decyzji? Jeśli nie (nie każda skarga taki wniosek zawiera), proszę jak najszybciej złożyć wniosek w trakcie postępowania. Ewentualnie: komitet protestacyjny może złożyć wniosek o wstrzymanie przez WSA wykonania decyzji w obecności dziennikarzy. We wniosku powinna być prośba o niezwłoczne jego rozpatrzenie. Potem można zwołać konferencję prasową - niekoniecznie przed sądem, lepiej chyba przed salonem "Ery".

Z poważaniem,
Temat: okopowa-pekao development
pozwolenie na budowę - czy napewno wazne?
Pomimo ze posiadam odpowiedz z biura architekta W-wy ze pozwolenie
na budowę jest ostateczne.
Wg mnie pozwolenia formalnie ten budynek nie ma! Zastanawia mnie czy
developer może w takiej sytuacji podpisać akty notarialne.
Sytuacja wygląda tak:
Pozwolenie na budowę wydane przez architekta zostało zaskarżone,
wojewoda odrzucił skargę (i to dał developer w dokumentach)
Ale tzw. Klif odwołał się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego,
ten skargę odrzucił twierdząc ze jest złożona po terminie.
Klif złożył wniosek do Naczelnego Sadu Adm. o kasację - motywując ze
zawiadomienia były wysyłane do Klifu, a Klif ustanowił pełnomocnika
wiec korespondencja powinna być kierowana do niego. a skoro sąd tego
nie zrobił, to nie ma mowy o niedotrzymaniu terminów - gdyż
formalnie pełnomocnik Klifa nie otrzymał postanowienia sądu.
NSA pozytywnie rozpatrzył kasację - chyba 8 lipca 2008, i przekazał
do WSA do ponownego rozpatrzenia.
Termin wg biura informacji WSA nie jest ustalony, a najwcześniejszy,
(jeśli już) to połowa września.
I wobec tego – czy akt notarialny w takiej sytuacji nie jest
przypadkiem wadliwy? Podpisany w złej wierze – przynajmniej ze
strony developera? Bo devloper bardzo lakonicznie, i niechętnie
wypowiada się na ten temat.
Temat: Wielka przegrana sądowa burmistrza Tyczyna !!!
Artykuł z Nowin.
Tyczyn, Rzeszów .
Zwolniony dyrektor gimnazjum wygrał z burmistrzem
Burmistrz Kazimierz Szczepański bezprawnie zwolnił Bogusława
Krzanowskiego z funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tyczynie.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który utrzymał w mocy wyrok
rzeszowskiego sądu.

Burmistrz zwolnił Krzanowskiego przed czterema laty, bo - według
niego - dyrektor źle zarządzał finansami szkoły i nie potrafił
współpracować z władzami gminy, rodzicami uczniów i swoimi
współpracownikami. Krzanowski uznał zarzuty za bezpodstawne i
odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

WSA zawyrokował, że burmistrz zwolnił dyrektora bezprawnie.
Szczepański nie pogodził się z tym i odwołał się do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. W piątek NSA utrzymał wyrok w mocy.

promocja

- Jestem usatysfakcjonowany, ale ubolewam, że dowiedzenie racji
zajęło mi aż 4,5 roku. Rozważam teraz wystąpienie o odszkodowanie i
przywrócenie od pracy - mówi Krzanowski.

- Sąd podważył moją decyzję o zwolnieniu Krzanowskiego, bo zawierała
błędy formalne, a nie dlatego, że nie było do niej podstaw. Wciąż
uważam, że postąpiłem słusznie - mówi Szczepański.

Wyrok NSA kończy sprawę.

WojTemat: Boisko Blasku
Witaj <townes>
To co przekopiowałeś to rzeczywiście moje wpisy, dotyczące mojego zobowiazania.
Z tym, że w związku z z moimi sprawami osobistymi (choroba w rodzinie) jak
również z uwagi, że STAN PRAWNY Wspólnoty miał się w niedługim czasie
wyjaśnić, nie podejmowałem w tym temacie żadnych czynności.
Wynikało to z faktu, że otrzymałem zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie - Delegatura w Radomiu, że w dniu 23 maja 2007r.
odbędzie się rozprawa w sprawie "komisarzy", którzy do tej pory reprezentowali
Wspólnotę. (nasze odwołanie od „komisarzy" złożone zostało w WSA w październiku
2005r. , czyli "leżakowało" tam prawie 2 lata).

Taka sprawa się wreszcie odbyła (JNP reprezentowała radca prawny)
Po dwóch tygodniach w dniu 6.06.2007r.(wczoraj) w sprawie sygn. akt: VIII
SA/Wa 297/07. zapadł wyrok, że Wojewódzki Sąd Administracyjny ………….UCHYLA
zarządzenie Wójta, dotyczące powołania tych "komisarzy".
Oczywiście, wyrok ten jest jeszcze nieprawomocny i Wójtowi służyć będzie na
niego odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Dlatego, KTO w tej chwili reprezentuje Wspólnotę, zapewne w niedługim czasie
się wreszcie rozstrzygnie.
Jak to się wreszcie rozstrzygnie będę chciał nawiązać współpracę albo z jednym
albo z drugim Zarządem.
Dlatego, proszę o cierpliwość.
Pozdrawiam – (nemne)
Temat: Czy jest coś takiego jak odwołanie od odwołania
P.S. zazwyczaj pod decyzją podpisuje się rektor

Albo jeden z prorektorów (na jedno wychodzi).

to odwołać się można do Wojewódzkiego Sądu Administracy
> jnego ;) pozdr

Odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego ma sens wtedy, gdy decyzja o
odrzuceniu odwołania studenta została wydana z naruszeniem prawa.
WSA bada bowiem tylko i wyłącznie zgodność orzeczeń z przepisami.Temat: Skalski zwolniony z funkcji burmistrza
Skalski zwolniony z funkcji burmistrza
Premier Jarosław Kaczyński zwolnił z pełnienia funkcji burmistrza Czeladzi -
Jana Skalskiego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach, stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w
sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza miasta Marka Mrozowskiego.

Mrozowski utracił mandat burmistrza 1 lutego br. gdy okazało się, że nie
dostarczył w terminie swojego oświadczenia majątkowego, rada miejska uchwałą
wygasiła jego mandat. 18 maja br. - informuje Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił uchwałę rady wobec
Mrozowskiego i stwierdził, że uchwała nie podlega wykonaniu. Wywodzący się z
PO Mrozowski utracił mandat burmistrza decyzją opozycyjnych wobec niego
radnych PiS, LiD i lokalnego Porozumienia Obywateli.
Po tym jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dotyczące oświadczeń
majątkowych samorządowców, 19 marca Mrozowski złożył do WSA skargę na uchwałę
rady, wydaną na podstawie prawa sprzecznego z ustawą zasadniczą. Dwa dni
później rada miejska Czeladzi, na wniosek klubu PO, głosowała nad uchyleniem
uchwały wygaszającej mandat Mrozowskiego; większość radnych nie wyraziła
jednak na to zgody.

W tej sytuacji - 21 marca - premier powołał w Czeladzi swojego komisarza,
znanego działacza ruchu kresowego, Jana Skalskiego.

Źródło informacji: INTERIA.PL
Temat: ŁKS wciąż zagrożony
To wszystko się kupy nie trzyma
Jak to jest że "działacze" łks złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego oraz wysłali pismo do trybunału arbitrażowego przy PKOl jeżeli
nie mieli oficjalnego uzasadnienie odmowy przyznania licencji które stanowi
podstawę jakichkolwiek odwołań tylko żeby się nie okazało że pseudodziałacze tym
razem się pośpieszyli i WSA odrzuci odwołanie z powodu błędów formalnych. Drugą
sprawą jest to że sprawy w sądach toczyć się mogą polskim zwyczajem dosyć długo
a ekstraklasa startuje na koniec lipca i w między czasie trzeba jeszcze rozegrać
baraż. Na miejscu łks już bym szykował się na wyjazd do Świnoujścia, Płocka,
Gorzowa Wlkp. itpTemat: Humor w Nauce i Sztuce
Wprawdzie dzis Walentynki :-))) ale informujemy za Rz.pl:

***

Grupa ekologów rozpoczęła dyżur w Dolinie Rospudy.

Kilkunastu ekologów rozbiło namioty w okolicach Szczebry koło Augustowa. W
miejscu tym ma zaczynać się obwodnica miasta. W ten sposób ekolodzy zaczęli
wprowadzać w życie zapowiedzi, że nie dopuszczą do rozpoczęcia budowy drogi
przez Dolinę Rospudy. Na miejscu jest policja.

(zyt, Polskie Radio)

***

Ponadto:

Za serwiswm naukowym PAP:

***

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Janusz Kochanowski złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję ministra środowiska
dotyczącą zgody na przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy.

***

Pamietajmy o Rospudzie nawet w Walentynki!
Temat: Korupcja w Fabiosie - co wiedzieli urzędnicy
Powracamy pamięcią do byłego Pana Wojewody Jerzego Adamika, tym razem za sprawą
Fabiosu. My jednak chcielibyśmy powrócić do sprawy bulwersującej opinię
Krakowian sprzed trzech miesięcy tj. planów ochronnych Wzgórza Św. Bronisławy i
Fortu Skała (okolic Lasku Wolskiego)zaskarżonych do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego przez Pana Adamika w ostatnich godzinach urzędowania. O
sprawie cisza, choć gazeta ujawniła ją dokładnie 13 grudnia ubiegłego roku i
dziwne, że do tej pory "zaskoczony i zażenowany całą sytuacją" Pan Adamik nie
zdołał znaleźć czasu na publiczne wyjaśnienia, jeśli jest taki czysty!
Natomiast niezastąpiony kolejną kadencję prawnik byłego jak i obecnego
Wojewody Pan M. Chrapusta dalej konsekwentnie "robi swoje".
Czy PiS rękami Wojewody Kochana zdobędzie się na odwagę wycofania skargi z WSA,
umożliwiając wejśćie planów w życie, porządkujących zagospodarowanie terenów
najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo dla Krakowian.!? Położyłoby to kres
dowolności interpretacji prawa przez urzędników, prawników i developerów przy
wydawaniu tzw. wuzetek, a Centralne Biuro Antykorupcyjne miałoby kolejne
dziesiątki spraw mniej!
I jeszcze jedno pytanie: a jak ma się sprawa dochodzenia prokuratorskiego
wszczętego na wniosek Pana ministra Z. Ziobro?
Temat: WOW wstrzymana przez nieczytelny podpis ministra
WOW - zgodna z prawem
Dzisiaj w NSA odbyła się rozprawa kasacyjna w sprawie skargi MRR na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję uzgadniającą minister Gęsickiej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

NSA przychylił się do wszystkich zarzutów stawianych wyrokowi WSA.
Oddalił wszystkie zarzuty sądu wobec decyzji minister
NSA orzekł co następuje:
- podpis Grażyny Gęsickiej pod uzgodnieniem dla wariantu WIIIA obwodnicy spełnia wymogi formalne. Jest to podpis własnoręczny, a w decyzji widnieje pieczątka ministerstwa oraz określeniem, że uzgodnienie wydaje minister Grażyna Gęsicka
- nieuwzględnienie przez panią minister dwóch niepodpisanych skarg mieszkańców Wesołej i nie wezwanie do poprawienia błędu, nie rzutowało na zasadność wydanej decyzji, gdyż niepodpisane skargi były identyczne z ponad 30-stoma, do których pani minister się odniosła
- niezasadne jest również stwierdzenie WSA, że pani minister nie miała prawa uzgadniać innego wariantu trasy, niż wnioskowany przez GDDKiA (inwestor wnioskował o wariant 2).
Sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia.
Temat: Zniknął pawilon Chemii
Rzetelność panie "Warszawiak" obowiązuje.
Tymczasem Wolf Immobilien złożył wniosek o PnB w 2003 roku! Przez dwa lata urząd bawił się z inwestorem w ciuciubabkę i żądał coraz to nowych dokumentów miast podjąć jednoznaczną decyzję. Inwestor miał dość czekania i zażądał (w marcu 2005 r.)od wojewódzkiego sądu administracyjnego, by ten wyznaczył termin na załatwienie sprawy. Sąd przyznał mu rację. Uznał, że ratusz nic nie zrobił przez rok, dlatego dał mu miesiąc na wydanie ostatecznej decyzji.
W końcu pozytywną decyzję pnb wydał w lipcu 2005 roku wojewoda, w marcu 2006 uchylił ją WSA, po czym w grudniu 2006 decyzję WSA uchylił NSA, po czym WSA ponownie rozpatrzyło sprawę i w marcu 2007 ponownie ogłosiło wyrok, ale tym razem po myśli inwestora. Protestujący złożyli, ponownie skargę do NSA i ponownie w NSA przegrali.

Gdzie tu panie "Warszawiak" widzisz rękę "bufetowej".Temat: Czy to rozporządzenie ( nr 50) jeszcze obowiązuje
NSA uchylił wyrok WSA
Treść sentencji orzeczenia NSA jest nastepująca:

II OSK 445/09 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia

2009-09-29 orzeczenie prawomocne

Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Stelmasiak
Roman Hauser /przewodniczący sprawozdawca/
Zofia Flasińska

Sygn. powiązane
IV SA/Wa 1391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i umorzono postępowanie
Powołane przepisy

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA
Roman Hauser (spr.) Sędziowie sędzia del. NSA Zofia Flasińska sędzia
NSA Jerzy Stelmasiak Protokolant Katarzyna Latuszek po rozpoznaniu w
dniu 29 września 2009 roku na rozprawie w Izbie
Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Miasta
Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursus od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt IV
SA/Wa 1391/08 w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnica ....na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7
sierpnia 2007 r. nr 50 w przedmiocie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok 2. umorzyć
postępowanie sądowoadministracyjne
3. odstąpić od zasądzenia
kosztów postępowania kasacyjnegoTemat: Województwo lubuskie - tak, konfliktów - nie
Pan Urbaniak z Zielonej Góry był łaskaw wspomnieć o patalogiach w
walce o instytucje rangi wojewódzkiej, dając przykład walki o
siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wspomniał o tym,że
władze Gorzowa wydały na ten cel 17 mln. zł.,sugerując, że to
Gorzów nakręcił opisaną patologię. A ja doskonale pamiętam, że już
po ogłoszeniu przez Prezydenta RP,że WSA powstanie w Gorzowie radni
w Zielonej Górze podjęli decyzję o przekazaniu miejskiej działki pod
budowę WSA, jak jeszcze później ściągnęli do miasta i sączyli
antygorzowski jad w Prezesa NSA, który nawet ogłosił,że lokalizacja
WSA nie jest jeszcze przesądzona. Pamiętam jak Prezydent Zielonej
Góry niejaka Ronowicz deklarowała, że jeżeli sąd ma powstać w
Gorzowie to woli ,żeby on wogóle nie powstał.Taka postawa
zielonogórkich elit politycznych wywołała tą patologię, która
kosztowała nas gorzowian 17 mln. plus budynek szkoły i wartość
działki. Może warto o tym pamietać, które z miast w większym stopniu
jest odpowiedzialne za patologie.
Jak wspomniano w artykule gorzowianie są bardziej otwarci na
współpracę i chętniej akceptują dwustolicowość wojewódzką niż
mieszkańcy Zielonej Góry. Więc praca organiczna nad rugowaniem
patologi w tym województwie należy zacząc właśnie od Zielonej Ory.Temat: POsady w ratuszu dla znajomych
POsady w ratuszu dla znajomych
Jedna ze spraw, konkurs na stanowisko kierownicze w Zakładzie
Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa-Śródmieście, też przebiegał
w podobny sposób. Sprawa, po odwołaniu do Prezydenta Warszawy,
skierowana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o
naruszenie zasad bezstronności i rzetelności przeprowadzenia
konkursu, a poprzez to naruszenie zasad równego traktowania i
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach - art. 32 ust.
1 i art. 60 Konstytucji RP.
Można się spodziewać, że WSA w Warszawie skargę oddali, skarga
kasacyjna również nie przejdzie, więc Polska, za sprawą Prezydent
Gronkiewicz-Waltz, zostanie zaproszona do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka.

Szerzej o tej sprawie w artykule "Przejrzystość niezupełna" dostępny
w sieci.Temat: Skandaliczny wyrok NSA -alkohol na stacjach benzyn
Skandaliczny wyrok NSA -alkohol na stacjach benzyn
Piwo będzie można kupować na stacjach benzynowych Białegostoku. Rada miasta
nie jest upoważniona do ustanawiania na swoim terenie generalnego zakazu
sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych - orzekł Naczelny Sąd
Administracyjny.

Zdaniem NSA taką decyzję może podjąć tylko ustawodawca. Tym samym NSA
podważył uchwałę Rady Miasta Białegostoku zakazującej sprzedaży alkoholu
powyżej 4,5 proc. (z wyjątkiem piwa) na stacjach benzynowych.
Wcześniej uchwałę zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku spółka Shell Polska. WSA oddalił tę skargę. W kasacji od tego
wyroku spółka Shell zarzuciła, że WSA w Białymstoku błędnie zinterpretował
artykuły ustawy o wychowaniu w trzeźwości. I te argumentację z kolei
podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

Na podstawie "Rzeczpospolitej" 01.10.2004

-Jesli Sąd Najwyższy staje w obronie deprawatorów rozpijajacych narod polski
to znaczy ze nie masz już sprawiedliwosci w tym krajuTemat: WSA zamiast CB
WSA zamiast CB
Skoro Centrum Biznesu nie potrafi nawet wygrać przetargu na organizację
Winobraia, zlikwidujmy tę zadłużoną spółkę, oddając jej budynek na potrzeby
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Myślę, że taki manewr przyniesie
Zielonej Górze większe korzyści.Temat: Wyrok PRAWOMOCNY. Komisarze - won!!!!!!!
Wyrok PRAWOMOCNY. Komisarze - won!!!!!!!
Witam
Uprzejmie informuję, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w
dniu 4 grudnia 2007r. wyrokiem PRAWOMOCNYM sygn. akt: II OSK
1495/07 ODRZUCIŁ skargę JNP - Wójta Gminy i utrzymał w mocy wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - Delegatura w Radomiu sygn.
akt: VIII SA/Wa 297/07 dotyczacy m.in. mojego odwolania od
BEZPRAWNEGO zarzadzenia Wójta Gminy Odrzywół 96/2005 z 24 marca
2005r. w sprawie powołania zarzadu komisarycznego we Wspólnocie w
Odrzywole.
Z treści wyroku wynika, że WSA:
- UCHYLA (uniewaznia) zarządzenie
- obciąza Wójta Gminy Odrzywół kosztami sprawy

Dodatkowo, JNP naraził Gminę na dodatkowe koszty, ponieważ doszła do
tego jeszcze opłata kasacyjna.
Pozdrawiam - Sławomir Gajewski
Temat: co wy na to??
NATO
Pozwolę sobie namówić kolegę na poszukanie sobie w necie stron o Gorzowie.
Znajdziesz tam fotki siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie.

Jak będziesz miał troszkę czasu lub przejazdem będziesz w Gorzowie, daj znać,
ja na pewno będę miał czas i nawet podrzucę Cię na Dąbrowskiego pokazać ten
budynek (pod przyszły WSA), blisko Urzędu Wojewódzkiego i bardzo przytulnego
hoteliku nad Kłodawką (wędkujesz?, weź muchy, oprócz pstrzągów PZW wpuściło
do Kłodawki lipienie).
Temat: Jeszcze raz o WSA!!!
Jeszcze raz o WSA!!!
Czytałem wypowiedź prezydent Ronowicz na temat Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nic dziwnego że przegraliśmy jego siedzibę, skoro z
naszych polityków zabiegali o to tylko Zbyszko Piwoński, Jolanta Danielak i
oczywiście Bożena Ronowicz. Z kolei za Gorzowem stanęli wszyscy politycy z
północnej części województwa. A wystarczyłoby, że w sprawę wmiesza się
Brachmański, Bocheński i Smoleń, ale widać, że bardziej im zależy na tym,
żeby zrobić na złość prawicowej prezydent, niż dbać o dobro własnego miasta.
Mam nadzieję, że odbędą się jak najszybciej przedterminowe wybory
parlamentarne, co by było dla nas korzystne. Napewno wygra wówczas prawica,
co wiąże się z większym wpływem prezydent Ronowicz (Gorzów wówczas byłby na
straconej pozycji, gdyż rządzi tam tylko SLD). No i oczywiście Zych by
wówczas swoje robił, bo wiadomo, że w rządzie z przewagą prawicy może
naprawdę dużo.

Jestem bardzo niemile rozczarowany postawą polityków z południowej części
województwa.

POZDRAWIAMTemat: NSA dostanie budynek po "trzynastce"
> NSA jest w Kielcach tak niezbędny jak dziura w moście, gdyż wyroki tutejszych
> sedziow co najmniej w 3/4 będą zaskarżane do Warszawy - będzie więc i dłużej i
> dalej do sądu.

tak oczywiście:] - jeśli sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie a po rozpatrzeniu przez tenże po 2-3 latach (tyle to trwa w tej chwili)
następnie do NSA w Warszawie to na pewno będzie krócej niż gdyby najpierw
trafiła do WSA w Kielcach.
Coraz częściej - tak jak w tym wątku - nienawiść do Lubawskiego przesłania
rozum.Temat: dlaczego nie chcą mi sprzedać mieszkania?
Mieszkania komunalne na wokandzie
Czy sąd zrówna prawa gdańskich lokatorów i pozwoli na swobodny wykup mieszkań
komunalnych? Pierwsza i najprawdopodobniej jedyna rozprawa w tej sprawie
rozpocznie się w środę w południe. Chodzi o uchwałę z 2004 roku, w której
gdańscy radni zdecydowali o zasadach wykupu mieszkań komunalnych. Dziś mogą je
wykupywać tylko mieszkańcy lokali komunalnych w budynkach, w których działają
wspólnoty mieszkaniowe (lokatorzy mogą stać się właścicielami takich mieszkań za
5 lub 10 procent ich wartości). Mieszkańcy budynków komunalnych, w których nie
ma wspólnot, takiej możliwości są pozbawieni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na
wykup zdecydują się wszyscy lokatorzy jednocześnie. Praktyka pokazuje, że taka
zgodność sąsiadów nie zdarza się zbyt często. Do tego Prokuratura Okręgowa
uznała, że takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. Gdy radni nie
zdecydowali się na poprawienie uchwały, prokurator zaskarżył ją do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Żąda jej uchylenia. W środę o godz. 12.20 trzech
zawodowych sędziów w sali nr 1 WSA we Wrzeszczu zdecyduje o tym, kto ma rację:
czy broniące swoich rozwiązań miasto, czy skarżąca uchwałę prokuratura. "Uchwała
zostanie zliberalizowana niezależnie od wyroku sądu" - zapowiedział pod koniec
marca Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Szczegóły projektowanych zmian mają
zostać ujawnione po ogłoszeniu wyroku.
Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto 2005-06-15
Temat: Uchwała Rady Miasta niezgodna z konstytucją
Uchwała Rady Miasta niezgodna z konstytucją
Niezgodność uchwały Rady Miasta Siedlce, zezwalającej na sprzedaż mieszkań
komunalnych z 90% bonifikatą, z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, była
głównym powodem zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uchwałę zaskarżył znany ze swego często odmiennego sposobu patrzenia na
rzeczywistość i problemy mieszkańców Henryk Szymański z koalicji SLD-
UP. “Uchwała ta obraziła Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, dokładnie
artykuł 32, mówiący o równości wszystkich obywateli” – powiedział w wywiadzie
dla Katolickiego Radia Podlasie Henryk Szymański.

Radny nie podziela opinii, że kaucję należy wliczyć w poczet ceny mieszkania.
Jedyną drogą do odzyskania wpłaconej kaucji, jest wystąpienie do sądu, ale
zrobić to można dopiero po wykupieniu mieszkania. Niestety, w chwili obecnej,
z powodu wyroku WSA unieważniającego uchwałę Rady Miasta o sprzedaży mieszkań
komunalnych, jest to niemożliwe.
www.radiopodlasie.pl/index.php?show_info=407&news_cat=1Temat: Co nowego, Pani prezydent? Dalej pierzemy brudy?
Popieram swojego przedmówcę. Początkowo, jak można było zauważyć, popierałem
panią prezydent. Teraz jednak coraz bardziej się rozczarowuję. Zawiodła mnie
swoimi niektórymi poronionymi pomysłami np. klimatyzacja w urzędzie, "centrum
handlowe" Dąbrówka (dla mnie to żadne centrum handlowe tylko blaszak w centrum
miasta), ciągłe walki z SLD (nie mówię że niesłuszne, ale przesadne, krytykuje
wszystko co mówi SLD i bardzo często sama rozpoczyna kłótnie). Inna kwestia to
brak rozwoju miasta na płaszczyźnie inwestycji. Tylko oświata, oświata i
oświata. Miasto się nie rozwija a wykształceni ludzie uciekają do większych
ośrodków. Budżet jest tak konstruowany, że większość pieniędzy które powinny
być przeznaczone na inwestycje idą na konsumpcję (choć tu głównie leży wina po
stronie Rady Miasta, ale jakieś ciekawe propozycje też mogłyby wychodzić od
pani prezydent). Kolejnym minusem jest to, że nieudolność doprowadziła do
utraty Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i TVP. Myślę że gdyby rządziło SLD
w mieście to te instytucje bez problemów byłyby u nas. Ciągłe kłótnie z SLD
doprowadziły do tego, że posłowie przestali zabiegać o WSA i TVP. Bo po co? Aby
przynieść chwałę pani prezydent? Jak widać z mojej wypowiedzi, bardzo
rozczarowałem się naszą panią prezydent. Z jednej strony cieszyły mnie porządki
w mieście, ale tak jak przedmówca wspomniał trwają one zbyt długo i prowadzą w
tym momencie do niczego. Naszemu miastu potrzebny jest prezydent z prawdziewgo
zdarzenia. Może się kiedyś takiego doczekamy? Kto wie.Temat: ..Przebudowa kolejki na Kasprowy w maju!
Gość portalu: ciupazka napisał(a):

> A ekolodzy ręce zacierają...Natura 2000 się kłania i co?
>
> serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,4134578.html

Ekolodzy apelują, PKL modernizuje

- Rozbudowa kolei na Kasprowy Wierch jest niezgodna z prawem! - twierdzą
przedstawiciele organizacji ekologicznych i apelują do Polskich Kolei Linowych
o wstrzymanie inwestycji. Powołują się na wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

A Sąd?
14 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra
środowiska o niedopuszczeniu organizacji społecznych do postępowania w sprawie
odstępstwa od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. O udział w postępowaniu ubiegała się
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Zdaniem ekologów, gdy wyrok WSA się uprawomocnieni, minister będzie musiał
ponownie rozpatrzyć sprawę, a tym samym unieważnić swoje pozwolenie na
rozbudowę i zwiększenie przepustowości kolejki do 360 osób na godzinę. W
związku z tym Pracownia na rzecz Wszystkich Istot żąda od Polskich Kolei
Linowych natychmiastowego wstrzymania modernizacji.
Temat: Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Z instytucji wojewózkich i ważnych dla miasta mamy wiele w Radomiu
oto one :

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych [edytuj]
- obejmująca zasięgiem swego oddziaływania południową część
województwa mazowieckiego i całe województwo świętokrzyskie. Jedna z
17 DLP w Polsce.

Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji [edytuj]
- obsługująca województwo mazowieckie z wyjątkiem miasta stołecznego
Warszawy i powiatów ościennych. Jedna z 16 komend wojewódzkich w
Polsce.

III Mazowiecki Urząd Skarbowy [edytuj]
- obsługujący całe (z wyłączeniem Warszawy) województwo mazowieckie.
Jeden z 18 tzw. "dużych", regionalnych urzędów skarbowych w Polsce.

Delegatura ABW [edytuj]
- obejmująca zasięgiem swego oddziaływania południową część
województwa mazowieckiego i całe województwo świętokrzyskie. Jedna z
16 delegatur ABW w Polsce.

Wydział Zamiejscowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie [edytuj]
Jego obszar działania obejmuje region radomski. Jedyny Wydział
Zamiejscowy WSA w Polsce.

MlodyRadomianinTemat: Nie ufamy PO i nikomu. Sondaż dla "Gazety"
Nie ufamy PO i nikomu. Sondaż dla "Gazety"
Choć nie na temat ,to usłyszałem dziś u zaufanych ludzi w Urzędzie miejskim
,że wpłynął wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o to
,iż za lata do końca 2003 do końca 2008 r. o uznaniu iż pobierane opłaty w SPP
także są nieprawne.Zrobiły to ta same osoby co dla okresu 2002-2003 wraz z
prokuraturą . I Ksrystek jak się o tym naocznie dowiedział , to powiedział
tylko tyle -mamy do tyłu 22 mln jak przegramy w WSA.. I budżet na 2009 r może
pójść w łeb.Temat: KSIĘŻY MŁYN. Podstępne plany wysiedleń !
"Tylko że tu nie ma kwestii spornych, które mógłby by rozstrzygać
sąd administracyjny bo interes prawny wspólnot jest nienaruszony."

Jeśli zarząd wspólnot uzna, że interes prawny wspólnoty został
naruszony to wniesie sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego
i ten będzie ją rozstrzygał. Jeśli zarząd nie zgodzi się z
rozstrzygnięciem WSA to wniesie odwołanie do NSA.Temat: Obwodnica wstrzymana przez nieczytelny podpis
Jeszcze jest szansa ...
Gość portalu: KarolZ napisał(a):
"> Nie jest prawdą, że można szybko zacząć budować wariant W2.
> W przypadku gdy NSA podtrzyma wyrok WSA to trzeba wszystko
zaczynać od początku
> , a z pewnych względów nie można zrobić tego z marszu w oparciu o
istniejącą do
> kumentację."

Ależ mylisz się - TO PRAWDA!
Należało tylko uznać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W-
wie z dnia 25 kwietnia 2008 r. nakazujący przy ponownym
rozpatrywaniu sprawy przez Min. Rozw. Reg. ustalić wariant W-2 -
zgodnie z wnioskiem GDDKiA - i nie składać wniosku o kasację wyroku
do NSA.

Wtedy WOW mogłaby być zrealizowana na EURO 2012!
No, ale komuś nie pasuje ten wariant ...
Temat: Szukam speca od nieruch. do Samorządowego Kol.
Szukam speca od nieruch. do Samorządowego Kol.
Odwoławczego w Warszawie a póżniej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie mogę dostać warunków zabudowy na dom. W KOlegium nie znają
wyspecjalizowanych firm w tej dziedzinie. W WSA także nie pomogą. Sprawa
pilna tylko 14 dni na odwołanie .pozdrawiamTemat: Szukam speca od nieruch. do Samorządowego Kol.
plackarz napisał:

> Odwoławczego w Warszawie a póżniej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
> Nie mogę dostać warunków zabudowy na dom. W KOlegium nie znają
> wyspecjalizowanych firm w tej dziedzinie. W WSA także nie pomogą. Sprawa
> pilna tylko 14 dni na odwołanie .pozdrawiam

przy SKO może i nie , ale w sądach powinny być listy biegłych sądowych w tej
dziedzinieTemat: Co da Bydgoszczy Sąd i Prokuratura Apelacyjna???
Mirosław Krzemkowski Region Kujawsko-pomorski Unii Wolności
kujawsko-pomorskie@unia-wolnosci.pl

Piotr Fraszczak INICJATYWA DLA POLSKI(szef na kuj.-pom.)
fraszczak.piotr@idp.org.pl

UPR BYDGOSZCZ
upr@upr.bydgoszcz.pl

Wojciech Nowacki radny,szef UPR kuj-pom
wojciechnowacki@poczta.wp.pl

Dział informacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
informacja@wsa-bydgoszcz.plTemat: To karzel poleci i wojewoda, nie HGW
To karzel poleci i wojewoda, nie HGW
Prezes warszawskiego PiS Maciej Więckowski oświadczył, że w stolicy
prawdopodobnie konieczne będą przyspieszone wybory prezydenckie.
Według niego, to konsekwencja wtorkowego orzeczenia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w sprawie odwołania burmistrza i zarządu
Pragi Północ.
Więckowski powiedział dziennikarzom, że WSA uznał zarządzenia
wojewody mazowieckiego Jacka Sasina (PiS) - dotyczące unieważnienia
uchwał Rady Miasta o odwołaniu zarządu i burmistrza Pragi Północ -
za "ważne" oraz "mające moc prawną". Zdaniem warszawskiego PiS,
oznacza to, że prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która
negowała decyzje wojewody, straci swój urząd.
wiadomosci.onet.pl/1625275,11,item.html
Odp.. sie nareszcie od HGW; sukins.. !Temat: AOW-może jakiś mały nacisk mailowy na NSA
Dzień dobry

Informuję Pana , że informacji o sprawach toczących się przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym we Wrocławiu udziela Wydział Informacji Sądowej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu , nr. tel. (071) 316-02-12 .

Wydział Informacji Sądowej NSA
Informacja o Sprawach
Michał Kowalski
(022) 828-95-19

Tak odpisali.Niestety to urzędnicy i prasa podawała błędnie że sprawę
razpoznaję NSA a nie WSA we Wrocławiu.

Anarchia na drodze

Poniedziałek, 28 lipca 2003r.

WROCŁAW W tym tygodniu minister infrastruktury odrzuci protesty przeciwników
obwodnicy autostradowej. - To najdroższy odcinek drogi w Polsce - mówi
Zbigniew Kotlarek, z-ca dyr. generalnej dyrekcji dróg.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w urzędzie wojewódzkim Janusz
Jurgielaniec zapewnia: - Wszystkie protesty zostaną odrzucone.
W ministerstwie infrastruktury też mówią: - Dokumenty poszły już do
departamentu prawnego, będą czekały na podpis ministra.
Ale i ta decyzja również będzie najprawdopodobniej zaskarżona. Sprawa trafi
do NSA, na szczęście obowiązuje już ustawa, która narzuci szybkie
rozpatrywanie spraw autostrad.
- NSA ma trzy miesiące na rozstrzygnięcie - mówi wiceprezydent Wrocławia,
Sławomir Najnigier. Dwa razy już Naczelny Sąd Administracyjny uchylał decyzję
o lokalizacji obwodnicy. Co będzie jeśli zrobi tak i tym razem?
- Będzie to świadczyło to, że państwo jest w stanie anarchii - mówi
wiceprezydent. - Że prawo nie pozwala wykonywać funkcji państwowych.

Gazeta Wrocławska
Temat: skarga do wsa
skarga do wsa
pomocy może ktoś ma wzór skargi do woiewódzkiego sądu administ.odzyskanie
podatku od sprzedaży akcji w celu umorzeniaTemat: Trybunał zadecydował: Zagłębie zdegradowane, pr...
Bredzisz synku, skoro do WSA czyli wojewódzkiego sądu
administracyjnego, to nie ma mowy o żadnej drodze cywilnej, te
bowiem rozpatrują sądy powszechne natomiast sądy administracyjne
orzekaja w sprawach szeroko pojętej administracji publicznej.Temat: Kolejny unieważniony plan zagospodarowania przestr
Kolejny unieważniony plan zagospodarowania przestr
Dziennik Polski

Kobierzyn-Zalesie - unieważniony plan zagospodarowania

URBANISTYKA. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w całości
plan zagospodarowania "Kobierzyn-Zalesie". Gmina zamierza się od
tego wyroku odwołać, a do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia plan
jest ważny.

Plan obejmuje 333 ha, został uchwalony przez Radę Miasta w grudniu
2007 roku. Do WSA zaskarżył go jeden z krakowskich deweloperów, a
sąd uznał, że plan został uchwalony z naruszeniem prawa, ponieważ
prezydent wprowadził do niego poprawkę. - W ten sposób zostały
zakwestionowane kompetencje prezydenta. Ma prawo do składania
autopoprawki do każdego projektu uchwały i korzystał z tego także w
przypadku innych planów - mówi Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Gmina czeka teraz na
pisemne uzasadnienie skargi, kiedy ją otrzyma, prawdopodobnie odwoła
się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Gdyby NSA podzielił wątpliwość sądu wojewódzkiego, byłby to drugi
plan - po Balicach - na terenie Krakowa w całości unieważniony.
Zagrożone są także inne, niedawno uchwalone plany: wojewoda
zaskarżył do WSA "Ruczaj-Zaborze". Jeśli sąd podzieli jego
wątpliwości, to do sądu zostanie skierowanych także kilka innych
planów, w których wojewoda dopatrzył się podobnych błędów, czyli
wprowadzenia poprawek tuż przed uchwaleniem planu. Mieszkańcy nie
mają wtedy możliwości złożenia swoich uwag do zmian w planie.

(AM) amaj@dziennik.krakow.plTemat: Poszukuję orzeczeń z WSA w Łodzi
Poszukuję orzeczeń z WSA w Łodzi
Poszukuję orzeczeń z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi a także
innych sądów administracyjnych. Zapłacę.
alojz6@gazeta.plTemat: Szukam orzeczeń z WSA w Karkowie
Szukam orzeczeń z WSA w Karkowie
Poszukuję orzeczeń z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w KRAKOWIE a także
innych sądów administracyjnych. Zapłacę.
alojz6@gazeta.pl
Temat: podatek
czy jest wzór skargi do WSA ABY ZASKARŻYĆ DECYZJE URZĘDU SKARBOWEGOTemat: Plan dla Ruczaju UNIEWAZNIONY !
PLANOWANIE. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wczoraj
częściowo plan dla Ruczaju.
WSA przyznał rację wojewodzie, że po wprowadzeniu niektórych
poprawek miasto powinno zapoznać z nimi mieszkańców, a nie uchwalać
plan. Chodzi o zmiany dotyczące np. zwiększenia wysokości budynku,
zmiany charakteru obszaru, wykluczenia niektórych rodzajów usługowej
działalności w budynkach. - Nie wszystkie nasze zarzuty zostały
uwzględnione. W przypadku niektórych poprawek sąd uznał, że należało
powtórzyć procedurę wyłożenia planu, w przypadku innych, że nie -
mówi Artur Słowik, wicedyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prawnicy wojewody rozważają
odwołanie się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
ponieważ mają poczucie, że nie została jasno sprecyzowana zasada w
jakim przypadku plan powinien być powtórnie wyłożony do publicznego
wzglądu.
Z wyroku cieszą się autorzy planu. - Dla nas to rozstrzygniecie jest
przełomowe, ponieważ okazało się, że nie każda drobna zmiana musi
zakończyć się ponowieniem procedury wyłożenia. Wymagają tego tylko
ważne poprawki - powiedziała Magdalena Jaśkiewicz, dyrektor Biura
Planowania Przestrzennego UM.
(AM)
amaj@dziennik.krakow.pl
Temat: O = N + M x O,30 (APEL)
xyz-xyz
masz rację
zdziwiłbym się jakby utrzymała się w wyższej instancji ich decyzja odmawiająca
udzielnia informacji z "powodu niezapłacenia zgodnie z wzorem i wyliczeniem
pana Ziukta szacującego niezbędny czas swojej pracy"
Ale znając życie
1. będą chcieli potraktować brak opłaty jako brak formalny skutkujący brakiem
rozpatrzenia razie nieuzupełnienia...
2. Jak już wydadzą głupkowatą decyzję : problem taki że niestety odwołaywanie
się to strata czasu i co tu wiele gadać pieniędzy.
Zwróć uwagę że teraz za byle skarge do WSA trzeba 100 zabulić...
Fakt że po przegranej muszą oddać koszty ale to może być po jakichś 2 latach...
Więc może warto wziąć drogą papugę żeby UM kosztami pognębić i iść na całość :))
Temat: Urząd przegrał...
Urząd przegrał...
Korzystając być może z uprzejmości moderatora Jelonki.com informuję uprzejmie
na gorąco p.t. czytelników, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
uchylił właśnie wczoraj decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz decyzję organu I instancji, czyli Powiatowego Inspektora nadzoru
Budowlanego w Jeleniej Górze w przedmiocie zalegalizowania pochylni dla
niepełnosprawnych, wybudowanej przez Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej
dla "Biura Porad Obywatelskich" przy ul. Złotnicza 8 w Jeleniej Górze. WSA
nakazał również zwrócić koszty sądowe w kwocie 500 zł panu J. Zaborskiemu
czyniąc w pełni zadość żądaniom Wspólnoty Mieszkaniowej z przedmiotowej
kamienicy. Ciekawe, co na to dr Obrębalski i p. Danuta Rybicka-Jakubiec?
Nie ukrywając satysfakcji, jest to druga sprawa, jaką autor tego komunikatu
(skargę napisał prezes ROPOiWzK) wygrał z instytucjami architektury i nadzoru
budowlanego. Poprzednio NSA „pokarało” Zofię Czernow i nomen omen Mirosława
Jaskólskiego…
www.ropoiwzk.com/Interwencje/wsa.htmTemat: Informacja dla studentów: stypendia socjalne
Gość portalu: Reo napisał(a):

> 2. Uczelnia nie ma prawa pozbawiać studenta prawa do pomocy materialnej z
> przyczyn innych niż określone w ustawie, w szczególności powtarzanie roku,

Reo,
śledziłem Twoje (i stypendysty) opinie w innym wątku - tym o stypendium
mieszkaniowym. Nie ukrywam, że obaj macie wiele racji. Tym razem jednak z Tobą
się nie zgodzę. Przedstawiona przez Ciebie powyższa opinia bierze się z
wyjaśnień znajdujących się na stronach MNiSzW. Tymczasem dwoje studentów UAM,
którym odmówiono przyznania pomocy materialnej podczas powtarzania roku,
zaskarżyło decyzje Uczelnianej Komisji Ekonomicznej (odwoławczej) do WSA w
Poznaniu i Sąd ... oddalił skargę, przedstawiając uzasadnienie w tych sprawach.
W dużym skrócie podstawą jest delegacja ustawowa dla Rektora i Samorządu do
ustalenia nie tylko wzoru dokumentów, ale i szczegółowych kryteriów, wśród nich
i terminowego realizowania studiów. Pojawiły się również argumenty o ponownym
otrzymywaniu środków na zrealizowanie tego samego celu. Można przytoczyć wiele
elementów z 9-cio stronicowego uzasadnienia. Tak więc nie opinia MNiSzW, a wyrok
Sądu jako jedynego władnego dokonywać wykładni prawa powinien być brany pod uwagę.
Temat: stypendium socjalne.
Opinia Ministerstwa nie jest jednak podzielana przez wszystkie Sądy Administracyjne. Znam bardzo obszerne uzasadnienie do wyroku WSA w sprawie skargi studenta, któremu odmówiono świadczeń pomocy materialnej podczas powtarzania roku - Sąd uznał, że delegacja ustawowa art. 186, a zwłaszcza sformułowanie o szczegółowych kryteriach, w żadnej mierze nie może być ograniczone do określania terminów i wzorów składanych wniosków. Sąd wyszedł zresztą w uzasadnieniu znacznie dalej.

Jako ciekawostkę podam, że w prywatnych opiniach pracownicy Ministerstwa nie zgadzają się z oficjalnym stanowiskiem MNiSW prezentowanym również w jego serwisie internetowym.Temat: Szansa na sąd administracyjny
Dlaczego pan Szlanta wprowadza Radomian w błąd?
(...)Z miast wojewódzkich WSA nie mają tylko Zielona Góra i Kielce. Jeśliby
powstał w Radomiu ośrodek, to może kielczanom byłoby bliżej do nas niż do
Krakowa - mecenas Szlanta.(...)

Pan mecenas Szlanta chyba nie ma pojęcia co się dzieje w Kielcach.
Właśnie dobiegają końca prace remontowe SP 13 przy ul. Prostej, których celem
jest zaadaptowanie budynku dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wykonawcą remontu jest "Mitex".
@
"Słowo Ludu" 26 luty 2004
www.slowoludu.com.pl/gazeta/codzienna/2004/II/26/7.pdf@
Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-modernizacyjno-
adaptacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach
na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla województwa
świętokrzyskiego
www.uzp.gov.pl/biulety/2004/157/157_4689.html@
Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-modernizacyjno-
adaptacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Prostej 10 w Kielcach
na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla województwa
świętokrzyskiego
www.uzp.gov.pl/biulety/2004/113/113_3026.html@
"Słowo Ludu" 16 grudnia 2003
www.slowoludu.com.pl/gazeta/codzienna/2003/XII/16/9.pdf@
Tak więc Panie mecenasie zapraszam do Kielc... to pogadamy.Temat: Przekazany budynek dla wojewódzkiego sądu admin...
Przekazany budynek dla wojewódzkiego sądu admin...
Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania WSA, oby tak dalej.
Jest to przykład wspólnego działania dla dobra miasta Radomia. Mam nadzieję,
że następne inicjatywy to tylko kwestia czasu.Temat: Burmistrz Piaseczna stracił mandat
miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,4500916.html
Piaseczno nie ma już burmistrza - twierdzi wojewoda i szuka
kandydata na komisarza. Prawnicy gminy każą czekać na wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale ten sprawą się nie
zajmuje, bo... wojewoda nie przekazał mu skargi.
Lada dzień do piaseczyńskiego ratusza i urzędu wojewódzkiego dotrze
uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego, który badał, czy słusznie
pozbawiono stanowiska burmistrza Józefa Zalewskiego. W kwietniu taką
decyzję wydał wojewoda mazowiecki. Powodem było to, że sąd skazał
Zalewskiego za złe wypełnienie oświadczenia majątkowego kilka lat
temu.

Burmistrz odwołał się do sądu cywilnego i Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Ten pierwszy kilka dni temu odrzucił skargę. -
Józef Zalewski powinien wstrzymać się od zasiadania w zarządzie
gminy. Jego decyzje mogą zostać od tej pory uznane za nieważne -
uważa Maksym Gołoś, rzecznik wojewody. - Trwają poszukiwania osoby,
której zostaną powierzone obowiązki burmistrza.

Tymczasem Miłosz Wilkanowicz z Państwowej Komisji Wyborczej hamuje
wojewodę. - Zarządzenie wojewody można zaskarżyć tylko do WSA. Sąd
okręgowy powinien uznać się za niewłaściwy do rozpatrywania skargi -
mówi.

- Nam też się tak wydawało. Ale to wojewoda w piśmie pozbawiającym
burmistrza stanowiska napisał, że odwołać można się i do sądu
cywilnego, i do WSA. Więc na wszelki wypadek skorzystaliśmy z obu
dróg - mówi Ryszard Świderski, prawnik piaseczyńskiego urzędu.

Wyrok sądu cywilnego sprawił, że piaseczyńscy urzędnicy
zainteresowali się losem drugiej sprawy. - Skargę do WSA zgodnie z
procedurą wysłaliśmy za pośrednictwem wojewody w regulaminowym
terminie, 9 maja - opowiada piaseczyński prawnik. - Wojewoda
powinien to pismo przekazać w ciągu 30 dni. Kilka dni temu nasz
pracownik odwiedził WSA. Ustalił, że taka skarga w ogóle tam nie
wpłynęła! - oburza się.

Maksym Gołoś nie potrafił nam powiedzieć, co się stało ze skargą
burmistrza. Jeżeli okaże się, że dokument nie trafił na czas do WSA
nie z winy burmistrza, sąd nadal będzie musiał zająć się jego
sprawą. Od wyroku WSA burmistrz będzie mógł odwołać się do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem PKW dopiero po tym wyroku
w Piasecznie będzie można wyznaczyć komisarza i zorganizować
przedterminowe wybory.

Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna
Temat: RPO pozwał Szyszkę do sądu
RPO pozwał Szyszkę do sądu
RPO pozwał Szyszkę do sądu
awa, jame
2007-05-25, ostatnia aktualizacja 2007-05-24 21:02
www.gazetawyborcza.pl/1,79163,4174876.html

Z wnioskiem o ukaranie grzywną Ministerstwa Środowiska wystąpił do wojewódzkiego sądu administracyjnego rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski.
Resort od trzech miesięcy przetrzymuje jego skargę w sprawie Rospudy, zamiast skierować ją do sądu.

RPO zaskarżył 13 lutego do Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję wojewody podlaskiego o uwarunkowaniach środowiskowych dla obwodnicy Augustowa przecinającej bagienną część Doliny Rospudy.

Rzecznik wskazywał, że została podjęta niezgodnie z prawem - m.in. konstytucją, według której ochrona przyrody jest jednym z podstawowych zadań państwa. Domagał się też natychmiastowego wstrzymania jej wykonywania, czyli zatrzymania budowy. Ta trwa w najlepsze od kilku miesięcy, a sąd wciąż nie może zająć się sprawą. Skarga bowiem utknęła w Ministerstwie Środowiska.

Zgodnie z procedurami rzecznik nie składa bezpośrednio skargi do sądu administracyjnego, ale robi to za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska.

Resort ma na to miesiąc. Tymczasem do 16 maja, jak wynika z informacji uzyskanych z Biura Rzecznika, skarga nie wpłynęła do sądu.

W poniedziałek Janusz Kochanowski wystąpił do sądu o ukaranie resortu grzywną. Uzasadnił to tym, że postawa resortu środowiska uniemożliwia wyznaczenie posiedzenia sądu i rozpoznanie sprawy. W konsekwencji zaś umożliwia prowadzenie prac budowlanych i grozi spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków.

Resort tłumaczy się enigmatycznie. Na nasze zapytanie biuro prasowe stwierdziło, że opóźnienie wynika z wielowątkowości sprawy. - Trwają prace analityczne, które są obecnie na ukończeniu. Po ich zakończeniu dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane do WSA - wyjaśnia ministerstwo.

Z podobnymi skargami na ministra wystąpi do sądu kilka organizacji pozarządowych, których skargi na tę samą decyzję środowiskową dla obwodnicy również utknęły.

Zgodnością z prawem całej inwestycji zajmuje się Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Źródło: Gazeta Wyborcza
Temat: Tak będzie wyglądał budynek sądu administracyjn...
Nareszcie!!!
16 maja 2006 podpisany został w Radomiu akt darowizny budynku przy ulicy
Słowackiego 7 na potrzeby Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie. Akt podpisali Prezydent Radomia Zdzisław
Marcinkowski oraz prezes WSA w Warszawie Jacek Chlebny w obecności
notariusza Marzeny Giermakowskiej oraz byłego prezesa WSA Jana Kacprzaka,
który prowadził sprawy zwiazane z utworzeniem w Radomiu wydziału
zamiejscowego WSA.

Oznacza to, że w naszym mieście powstaje kolejna instytucja o randze
wojewódzkiej, która ma niezwykle istotne znaczenie zarówno dla samych
mieszkańców, jak i firm oraz innych instytucji działających na terenie
miasta i w jego pobliżu. We wszelkich sprawach, które dotyczą
zaskarżenia decyzji administracyjnych, nie będzie już trzeba jeździć do
Warszawy. Wszystko można będzie załatwić tu, na miejscu. To wielkie
ułatwienie procesów administracyjnych, a także wielka oszczędność
czasu i kosztów związanych z dojazdami do Warszawy zainteresowanych
osób. Sąd rozpocznie działalność 1 stycznia 2007 roku.

Jak stwierdził prezydent miasta Zdzisław Marcinkowski, posiadanie sądu
administracyjnego to niezwykle istotny atut miasta i ważki argument we
wszelkich rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Radom staje się bowiem
ewenementem w skali kraju: w całej Polsce nie ma i nie są obecnie
planowane jakiejkolwiek inne wydziały zamiejscowe wojewódzkich sądów
administracyjnych. Prezydent Zdzisław Marcinkowski nie ukrywa, że
utworzenie w Radomiu Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego to krok w staraniach o nadanie naszemu miastu rangi
stolicy województwa mazowieckiego, po wydzieleniu Warszawy jako stolicy
państwa.

Wydział Zamiejscowy WSA będzie się mieścił w zabytkowej kamienicy przy
ulicy Słowackiego 7. Wiąże się z tym druga korzyść dla miasta: pusta
od lat kamieniczka zostanie przywrócona do dawnej świetności i stanie
się prawdziwą ozdobą tej części miasta.

zobacz foto:
www.radom.pl/dokumenty/sadm/sadm1.jpg
www.radom.pl/dokumenty/sadm/sadm2.jpg====

1 stycznia 2007 roku - hmmm, nie jest to nierealny termin, ale czy napewno sie
uda? tak czy inaczej - 3mam kciuki za powodzenie!!
Temat: Rzecznik Praw Obyw. zaskarża do WSA Rospudę!
Decyzja o przebiegu zaskarżona wczoraj do WSA
AUTOSTRADY Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył decyzje o przebiegu obwodnicy
Augustowa
Niech sąd zdecyduje o drodze przez Rospudę

Janusz Kochanowski złożył wczoraj do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie skargę. Uważa, że decyzje ministra środowiska Jana Szyszki i wojewody
podlaskiego są sprzeczne z konstytucją. Zgodzili się oni na budowę obwodnicy
Augustowa przez Dolinę Rospudy, czyli w obszarze specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000.

Przeciw budowie obwodnicy gwałtownie protestowali ekolodzy. Do prezydenta Lecha
Kaczyńskiego trafił list podpisany przez 150 tys. obywateli. Dlatego prezydent
zaapelował o ponowne rozpatrzenie decyzji o przebiegu obwodnicy.

Zaniepokojona jest również Komisja Europejska, która wszczęła postępowanie w
sprawie ewentualnego naruszenia przez Polskę prawa ochrony środowiska.

Budowy obwodnicy chcą jednak mieszkańcy Augustowa. Przez miasto przejeżdża
bowiem każdej doby kilka tysięcy tirów.

Zdaniem Kochanowskiego budowa obwodnicy w takim miejscu narusza konstytucyjną
zasadę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ustawę o ochronie
środowiska. Rzecznik domaga się uchylenia decyzji oraz wstrzymania ich wykonania.

Janusz Kochanowski wytyka również, że minister nie zastosował się do prawa
wspólnotowego. Sieć obszarów Natura 2000 jest formą ochrony przyrody,
wprowadzoną w związku z przystąpieniem Polski do UE. Wynika z dyrektyw w sprawie
ochrony m.in. dzikich ptaków i siedlisk naturalnych.

Minister środowiska Jan Szyszko odpiera jednak zarzuty. Twierdzi, że decyzję o
przebiegu obwodnicy podjęto po szeregu badań, analiz i konsultacji społecznych.
Decyzja o warunkach zabudowy wydana została w 2003 r. W tym czasie nie
obowiązywała jeszcze ustawa o ochronie przyrody oraz ochrona obszarów Natura
2000, a analizy zawężono do zakresu objętego wnioskiem inwestora.

Skarga rzecznika praw obywatelskich ma trafić do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego za pośrednictwem ministra środowiska. Ma on 30 dni na
przekazanie jej sądowi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę. Informację o
zaskarżeniu otrzymało także 10 organizacji ekologicznych oraz Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Danuta Frey
Temat: może się przyda
może się przyda
Jak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie
tylko właściciel działki przylegającej, ale także właściciel działki
położonej dalej ma prawo uczestniczyć w wydawaniu pozwolenia na budowę – pod
warunkiem, że wznoszony obiekt miałby szkodliwy wpływ na jego własność.
W sprawie, którą rozpatrywał WSA w Warszawie, chodziło o budowę stacji
telefonii komórkowej. Właściciel nieruchomości, która przylegała do działki
sąsiedniej, a zatem sama nie była działką sąsiednią, nie został powiadomiony
o toczącym się postępowaniu administracyjnym, w którym wydano pozwolenie na
budowę tej stacji telefonii. Gdy wiadomość do niego dotarła, wniósł
odwołanie. Wojewoda jednak umorzył postępowanie odwoławcze, twierdząc, że
skarżący właściciel nie jest w nim stroną, bo jego nieruchomość nie znajduje
się w obszarze oddziaływania stacji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął jednak na innym stanowisku
i decyzję umarzającą uchylił. Zdaniem Sądu, obszarem oddziaływania jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrębnych przepisów,
wprowadzający związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Sąd
uznał, że takie oddziaływanie na nieruchomość występuje, a usytuowanie stacji
na działce nieprzylegającej do nieruchomości skarżącego nie wpływa na tę
ocenę. Oznacza to, że właściciele nie tylko nieruchomości sąsiednich, ale i
dalszych, mogą mieć status strony w sprawie o pozwolenie na budowę.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.04.2007 roku
sygn. VIISA/WA/188/07.
Temat: POMOCY Pozwolenie na budowę ostateczne a prawomocn
POMOCY Pozwolenie na budowę ostateczne a prawomocn
Witam Forumowiczów,
Bardzo proszę o pilną poradę.
Podpisałem umowę przedwstępną i wpłaciłem pierwszą ratę deweloperowi,a
dopiero potem okazało się że pozwolenie na budowę jest "ostateczne ale nie
prawomocne"(tzn.developer mi tego nie powiedział,sprawa wyszła gdy jeden z
banków -Mbank zażądał oświadczenia, że pozwolenie nie jest zaskarżone do WSA)
.Inny Bank-Millenium pomimio tego chce dać mi kredyt (jest od lat związany ze
tym developerem).Prawnik do którego poszedłem przestrzegł mnie, że to
pozwolenie może być w toku administracyjnym sądowym unieważnione!!!.Oczywiscie
z umowy się wycofać nie mogę bez straty 1szej raty albo narażam się na długi i
trudny proces!!!
<B>moje pytania są następujące:<B/>

Czy ostatnia decyzja WSA (uchylenie),lub jakakolwiek przyszła decyzja
administracyjna w tym postępowaniu może w jakikolwiek być dla mnie jako
kupującego zagrożeniem (np. wstrzymanie budowy,nakaz rozbiórki, odszkodowanie
itd.)? czy ja tu jestem w ogóle stroną sporu.?w skrócie CO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poniżej króciutka historka BARDZO DZIĘKUJĘ ZA RZECZOWE PORADY (może wiecie,
może strona www, może macie dobrego Prawnika??)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Od wydanej decyzji pozwolenia na budowę (w 2004)odwołanie złożyli sąsiedzi
Po rozpatrzeniu w/w odwołań Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję
pozwolenia na budowę (w tym miejscu ponoć decyzja stała się "ostateczna" w
trybie administracyjnym. Następnie jeden z sąsiadów złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Wojewody. WSA uchylił decyzję
Wojewody. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki po ponownym rozpatrzeniu sprawy
wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję pozwolenia na budowę. Następnie jeden
z sąsiadów ponownie złożył skargę do WSA na decyzje Wojewody ,rozprawa była 4
dni temu i wyrok brzmi -"uchylenie" (nie wiem czego-na 90% decyzji o
pozwoleniu na budowę) Niestety nie znam ani treści obu skarg do WSA ani
uzasadnienia 2 wyroków uchylenia decyzji.(1-szego Deweloper mi jeszcze nie
udostępnił a 2-gie nie zostało jeszcze wydane -wyrok był z 5 dni temu)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deweloper powołuje się na art. 35A ustawy Prawo Budowlane "odwołanie do sądu
administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji i w związku z powyższym
można prowadzić prace budowlane" ale mam bardzo duże obawy, że budowa utknie
albo będzie nielegalna z powodu tego administracyjnego sporu.
PLEASE HELP!!! na forum albo na privTemat: HELP pozwolenie na bud. ostateczne vs prawomocne
HELP pozwolenie na bud. ostateczne vs prawomocne
Witam Forumowiczów,
Bardzo proszę o pilną poradę.
Podpisałem umowę przedwstępną i wpłaciłem pierwszą ratę deweloperowi
(inwestycja na Szańcowej w Warszawie),a
dopiero potem okazało się że pozwolenie na budowę jest "ostateczne ale nie
prawomocne"(tzn.developer mi tego nie powiedział,sprawa wyszła gdy jeden z
banków -Mbank zażądał oświadczenia, że pozwolenie nie jest zaskarżone do WSA)
.Inny Bank-Millenium pomimio tego chce dać mi kredyt (jest od lat związany ze
tym developerem).Prawnik do którego poszedłem przestrzegł mnie, że to
pozwolenie może być w toku administracyjnym sądowym unieważnione!!!.Oczywiscie
z umowy się wycofać nie mogę bez straty 1szej raty albo narażam się spór
prawny
moje pytania są następujące:

Czy ostatnia decyzja WSA (uchylenie),lub jakakolwiek przyszła decyzja
administracyjna w tym postępowaniu może w jakikolwiek być dla mnie jako
kupującego zagrożeniem (np. wstrzymanie budowy,nakaz rozbiórki, odszkodowanie
itd.)? czy ja tu jestem w ogóle stroną sporu.?w skrócie CO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poniżej króciutka historka BARDZO DZIĘKUJĘ ZA RZECZOWE PORADY (może wiecie,
może strona www, może macie dobrego Prawnika??)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Od wydanej decyzji pozwolenia na budowę (w 2004)odwołanie złożyli sąsiedzi
Po rozpatrzeniu w/w odwołań Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję
pozwolenia na budowę (w tym miejscu ponoć decyzja stała się "ostateczna" w
trybie administracyjnym. Następnie jeden z sąsiadów złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Wojewody. WSA uchylił decyzję
Wojewody. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki po ponownym rozpatrzeniu sprawy
wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję pozwolenia na budowę. Następnie jeden
z sąsiadów ponownie złożył skargę do WSA na decyzje Wojewody ,rozprawa była 4
dni temu i wyrok brzmi -"uchylenie" (nie wiem czego-na 90% decyzji o
pozwoleniu na budowę) Niestety nie znam ani treści obu skarg do WSA ani
uzasadnienia 2 wyroków uchylenia decyzji.(1-szego Deweloper mi jeszcze nie
udostępnił a 2-gie nie zostało jeszcze wydane -wyrok był z 5 dni temu)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deweloper powołuje się na art. 35A ustawy Prawo Budowlane "odwołanie do sądu
administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji i w związku z powyższym
można prowadzić prace budowlane" ale mam bardzo duże obawy, że budowa utknie
albo będzie nielegalna z powodu tego administracyjnego sporu.
PLEASE HELP!!! na forum albo na priv
Temat: Informacja dla studentów: stypendia socjalne
Informacja dla studentów: stypendia socjalne
W związku z często pojawiającym się pytaniem dotyczącym warunków przyznawania
pomocy materialnej i równie częstym łamaniem praw studentów przez uczelnie
informuję, że:
1. Warunki przyznawania pomocy materialnej określa ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym z dn. 27 lipca 2005r., dostępna w internecie. art: 173-177;
179, 180;
182-184 oraz 186.
W szczególności art. 179 określa komu przysługuje stypendium socjalne.
2. Uczelnia nie ma prawa pozbawiać studenta prawa do pomocy materialnej z
przyczyn innych niż określone w ustawie, w szczególności powtarzanie roku,
semestru, niezaliczenie zajęć itp.
3. Regulamin przyznawania pomocy materialnej musi mieć każda uczelnia. Nie
mogą się w nim znajdować ograniczenia nie przewidziane w ustawie tj.
wymienione w punkcie 2.
4. Postępowanie w sprawach stypendialnych jest dwuinstancyjne. W każdej
indywidualnej sprawie studenckiej obowiązuje Kodeks Postępowania
Administracyjnego, co mówi art. 207 pkt. 1 w/w ustawy. Od decyzji komisji
stypendialnej służy odwołanie do wyższej instancji ( zazwyczaj do komisji
odwoławczej ) na uczelni a od decyzji II instancji ( będącej decyzją
ostateczną ) skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
5. Decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne oraz wskazanie
dalszej drogi odwoławczej. Od decyzji I instancji przysługuje odwołanie w
terminie 14 dni od daty doręczenia - tj. jeżeli dostaję w piątek to mam termin
do piątku za 2 tygodnie WŁĄCZNIE. Jeżeli ostatni dzień jest wolny od pracy to
termin przesuwa się do następnego najbliższego dnia roboczego. Organ doręcza
decyzje za potwierdzeniem odbioru. Od decyzji II instancji przysługuje skarga
do WSA w terminie 30 dni od daty doręczenia na w/w zasadzie.
6. Brak oznaczenia drogi odwoławczej jej nie wyklucza, może to być podstawą do
uznania nieważności decyzji.
7. Odwołanie i skargę składa się poprzez organ, który wydał zaskarżoną
decyzję. Na przekazanie odwołania do wyższej instancji organ ma 7 dni, na
przekazanie skargi do WSA - 30.
Szczegóły określa ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawa
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
8. Stypendium mieszkaniowe przyznaje się ze względu na odległość uczelni od
miejsca STAŁEGO zamieszkania studenta, a nie "tutejszego". Uczelnia nie może
żądać od studenta potwierdzania "tutejszego" zamieszkiwania jeżeli nie jest
możliwie uzyskanie tego, ponadto nie może odmawiać przyznania tego stypendium
osobie, która za mieszkanie nie płaci, bo np. mieszka u cioci. Tutaj kryterium
jest odległość oraz dochód na osobę w rodzinie.
Temat: dodatek mieszkaniowy?
Jakich zmian możemy się spodziewać?
Obecnie (marzec 2004 r.) w Sejmie znajduje się rządowy projekt zmiany ustawy o
dodatkach mieszkaniowych. Projekt może wprowadzić m.in. następujące zmiany:
- Nowe wymaganie, względem osoby ubiegającej się o dodatek (lub
współzamieszkującej i gospodarującej). Jeśli osoba ta, jako bezrobotna, uchyla
się od pracy (nie stara się o pracę lub nie przyjęła proponowanej oferty pracy)
może zostać pozbawiona prawa do dodatku.
- Precyzyjne wyliczenie wydatków, które uwzględnia się przy ustalaniu wysokości
dodatków. Jednocześnie wyraźnie wykluczono, niektóre wydatki; np. ubezpieczenie
czy podatek od nieruchomości. Obecnie wykluczenie to znajduje się w
rozporządzeniu, co budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który
zkierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Zapisanie wykluczonych wydatków
w ustawie ma rozwiać te wątpliwości.
- Wymaganie dotyczące zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (osoba
niepełnosprawna) musi być potwierdzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności.

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć
(za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w
której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje
sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jeśli osoba ubegająca się o dodatek uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź
jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Adresy wojewódzkich sądów można znaleźć na stronie
internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, pod adresem
www.nsa.gov.pl.
UWAGA:
- decyzja organu gminy w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna zawierać
pouczenie - w jakim trybie służy od niej odwołanie,
- decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego powinna zawierać pouczenie o
dopuszczalności wniesienia skargi do WSA.
Temat: Nie chcą plomby między sądem a pałacem
Sądowa plomba na Piotrkowskiej
lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/894807.html
Zobacz: Poprzedni | Wszystkie | Następny
POLSKA Dziennik Łódzki
Sądowa plomba na Piotrkowskiej
dziś
Nowy gmach sądu administracyjnego ma stylem nawiązywać do sąsiednich zabytków

Przetarg na firmę, która wybuduje nową siedzibę Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, wygrało łódzkie konsorcjum
Uniprojekt. W ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy, co nastąpi w końcu
września, wybuduje ono gmach Temidy.

- Inwestycja będzie nas kosztować 6,3 mln zł. Pieniądze są już w budżecie
Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyjaśnia Sylwia Domańska, dyrektor WSA w Łodzi.

Nowe lokum Temidy to stylowy budynek z podcieniami, którego wygląd zatwierdzili
już konserwatorzy zabytków. Będzie typową plombą, wybudowaną tam, gdzie teraz
stoi kufer Władysława Reymonta, który z powodu inwestycji zostanie nieco
przesunięty. Chodzi o to, aby nowy gmach nie gryzł się z sąsiednimi, zabytkowymi
budynkami. Od ul. Piotrkowskiej będą widoczne dwa piętra, od zaplecza będą trzy.

Okoliczni mieszkańcy obawiali się, że nowy gmach Temidy oszpeci otoczenie, a
sama budowa będzie uciążliwa. Dlatego też szefowie WSA zorganizowali spotkanie,
na którym uspokoili mieszkańców, że nowy gmach powstanie szybko, sprawnie i że
będzie komponował się z otoczeniem.

Wprawdzie 5 lat temu WSA został rozbudowany, ale zrobiło się w nim za ciasno i
trudno się było pomieścić.

- Rozbudowa przeprowadzana była na małą skalę, gdyż nikt się wtedy nie
spodziewał, że liczba spraw na wokandzie i liczba pracowników tak wzrosną -
przyznaje dyrektor Domańska. W nowym gmachu będzie 730 mkw powierzchni użytkowej
(teraz w WSA jest 2,5 tys. mkw.) i 25 dwuosobowych pokojów dla 50 sędziów i
referendarzy.
Wiesław Pierzchała - POLSKA Dziennik Łódzki

link do wizualki z Dziennika
img.naszemiasto.pl/grafika2/nowy/23/40_894807_1_d_3919.jpgTemat: Chemiskor i Drukarnia Oswiatowa
Rynek Bałucki drży [DŁ]
Handlujący na Rynku Bałuckim protestują przeciwko budowie w sąsiedztwie
targowiska dyskontu spożywczego. Sklep ma stanąć przy ul. Urzędniczej 12. Obawy
targujących są tym większe, że mówi się nawet o dwóch dużych sklepach, które
wezmą targowisko "w kleszcze".

Kupcy zapowiadają, że będą bronić targowiska

- Na zgliszczach szpitala im. H. Wolff również ma powstać market. Słyszeliśmy,
że także działka przy ul. Łagiewnickiej 11/13 jest przeznaczona pod budowę
dyskontu - wylicza Andrzej Kuligowski ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i
Rolników Dolna - Ceglana. - Rynek z 30-letnią tradycją może przestać istnieć...

Klienci rynku przy ul. Dolnej na wieść o markecie, pukają się w głowę. - To
najtańszy rynek w mieście. Poza tym produkty są świeże i "prosto z pola". Na
Rynek Bałucki przyjeżdżają rolnicy - mówi Anna Małczak, która przy ul. Ceglanej
kupuje od 15 lat.

Budowa wielkopowierzchniowego sklepu (ma mieć 1.960 m kw.) dyskretnie się
rozpoczęła. Uporządkowano teren po byłych zakładach Chemiskór przy ul.
Zgierskiej 104. Przy wjeździe na działkę, wzdłuż ul. Urzędniczej, rozpoczęto
wylewanie fundamentów. Inwestorem jest poznańska firma Koncept. Istnieje od 1987
roku. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem gruntów i regulowaniem ich stanu prawnego.

Kupcy liczyli, że miejscy urzędnicy zdołają zablokować budowę. Gmina Łódź
zaskarżyła decyzję wojewody, który zgodził się na inwestycję, do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Ten jednak skargę odrzucił.

Kajus Augustyniak, rzecznik prasowy prezydenta miasta, powiedział nam, że UMŁ
zamierza odwoływać się od decyzji WSA. - Zwrócimy się do Najwyższego Sądu
Administracyjnego - mówi rzecznik. - Uważamy, że nieudzielenie pozwolenia na
budowę przez prezydenta Łodzi było zasadne. Poczekamy na decyzję NSA.

(mak) - Dziennik Łódzki
lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/551062.html
Temat: Wielka przegrana sądowa burmistrza Tyczyna !!!
burmistrz za swoje błędy zapłaci naszymi pieniędzm
Burmistrz Szczepański ma duże kłopoty

Bogusław Krzanowski, zażąda od burmistrza Tyczyna Kazimierza
Szczepańskiego 100 tysięcy złotych odszkodowania za bezprawne
zwolnienie z pracy. Były dyrektor gimnazjum zawiadomi prokuraturę,
że burmistrz popełnił przestępstwo.

Kazimierz Szczepański zwolnił Bogusława Krzanowskiego przed czterema
laty. Uznał, że dyrektor Publicznego Gimnazjum źle zarządzał
finansami szkoły i nie potrafił współpracować z władzami gminy,
rodzicami uczniów i współpracownikami.

Krzanowski odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA
zawyrokował że burmistrz zwolnił go bezprawnie. Szczepański odwołał
się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale pod koniec kwietnia
NSA utrzymał wyrok w mocy.

- Otrzymałem właśnie uzasadnienie wyroku NSA. Zażądam od burmistrza
natychmiastowego przywrócenia do pracy, 100 tysięcy złotych
odszkodowania za bezprawne zwolnienie. Zawiadomię prokuraturę, że
burmistrz popełnił przestępstwo przekroczenia uprawnień – powiedział
nam wczoraj Bogusław Krzanowski.

Kazimierz Szczepański twierdzi, że miał powody do zwolnienia
Krzanowskiego i uważa, że postąpił słusznie. Samorządowca czeka
rozmowa z prokuratorem i wizyty w sądzie.
Kolejne, bo - przypomnijmy - we wtorek sąd w Rzeszowie uznał że
burmistrz jest winny splagiatowania pracy licencjackiej. Ze względu,
że wina i społeczna szkodliwość jego czynu były nieznaczne, sąd nie
wymierzył mu kary, lecz warunkowo umorzył postępowanie karne. To
oznacza, że jeśli wyrok sądu się uprawomocni, Kazimierz Sz. straci
stołek i w Tyczynie będą przeprowadzone nowe wybory burmistrza.
Nowiny 27.6.08Temat: Czy plagiator może być burmistrzem?
Tyczyn > Burmistrz Szczepański ma duże kłopoty

Bogusław Krzanowski, zażąda od burmistrza Tyczyna Kazimierza
Szczepańskiego 100 tysięcy złotych odszkodowania za bezprawne
zwolnienie z pracy. Były dyrektor gimnazjum zawiadomi prokuraturę,
że burmistrz popełnił przestępstwo.

Kazimierz Szczepański zwolnił Bogusława Krzanowskiego przed czterema
laty. Uznał, że dyrektor Publicznego Gimnazjum źle zarządzał
finansami szkoły i nie potrafił współpracować z władzami gminy,
rodzicami uczniów i współpracownikami.

Krzanowski odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA
zawyrokował że burmistrz zwolnił go bezprawnie. Szczepański odwołał
się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale pod koniec kwietnia
NSA utrzymał wyrok w mocy.

- Otrzymałem właśnie uzasadnienie wyroku NSA. Zażądam od burmistrza
natychmiastowego przywrócenia do pracy, 100 tysięcy złotych
odszkodowania za bezprawne zwolnienie. Zawiadomię prokuraturę, że
burmistrz popełnił przestępstwo przekroczenia uprawnień – powiedział
nam wczoraj Bogusław Krzanowski.

Kazimierz Szczepański twierdzi, że miał powody do zwolnienia
Krzanowskiego i uważa, że postąpił słusznie. Samorządowca czeka
rozmowa z prokuratorem i wizyty w sądzie.
Kolejne, bo - przypomnijmy - we wtorek sąd w Rzeszowie uznał że
burmistrz jest winny splagiatowania pracy licencjackiej. Ze względu,
że wina i społeczna szkodliwość jego czynu były nieznaczne, sąd nie
wymierzył mu kary, lecz warunkowo umorzył postępowanie karne. To
oznacza, że jeśli wyrok sądu się uprawomocni, Kazimierz Sz. straci
stołek i w Tyczynie będą przeprowadzone nowe wybory burmistrza.
Nowiny, 27.06.08Strona 1 z 4 • Wyszukiwarka znalazła 120 wyników • 1, 2, 3, 4
Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.